Krever strengere krav for dekk og flere kontroller

Norges Automobilforbund kaster seg på trenden, og krever strengere krav til tungtransport på norske vinterveier.

KRAV: Norges Automobilforbund vil ha strengere krav til dekk på tungtransport.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Ulykken på E8 i Balsfjord like etter årsskiftet har fått konsekvenser for kontrollvirksomheten til Statens vegvesen. Nå krever også Norges Automobilforbund (Naf) at det innføres et strengere kontrollregime.

– Dette er alle bilisters store skrekk og en frykt mange kjenner på nå med glatte vinterveier og mange store vogntog på veiene. Og det er lite eller ingen ting du selv kan gjøre for å unngå en slik ulykke, dersom du møter et vogntog som mister kontrollen over hengeren, sier Camilla Ryste i Norges Automobilforbund i en pressemelding.

I dag kan vogntog kjøre i Norge dersom de har dekk som er såkalt «mud and snow»-merket. Naf mener imidlertid at dette ikke holder mål.

– Vi trenger nye og skjerpede krav. En bedre ordning finnes, såkalt «three-peak mountain snowflake» eller alpesymbolet, som vil stille krav til vinterdekk som er forsvarlige å bruke på norsk vinterføre. NAF oppfordrer norske myndigheter til å så raskt som mulig innføre dette kravet, sier Ryste.

Organisasjonen er også klar på at strengere krav må følges opp med flere kontroller, slik at vogntog som utgjør en fare på veiene på grunn av dårlige dekk blir stoppet.

Naf mener også at kjøperne av transporttjenester bør ta ansvar.

– Noen selskaper som benytter seg av ansatte eller transportselskaper som ikke har erfaring med norske vinterveier, sender disse på glattkjøringskurs før de legger ut på veiene. Det er veldig lurt, selv om det ikke er et krav. Flere bør ta et ansvar for å bidra til å ivareta tryggheten på veiene, sier Ryste.