– Ingen tar skade av å vente på at du skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom du glemmer det

Av nesten hundre brannutrykninger i Troms i fjor, skyldes over én tredjedel komfyren.

FOKUS: Veldig mange brannutrykninger skyldes komfyren. Onsdag 13. februar går komfyrvaktkampanjen av stabelen, og da vil Lenvik Brannvesen sammen med det lokale eltilsynet ha stand på Amfi-senteret.   Foto: Komfyrvaktkampanjen/Infratek

VIKTIG: Varabrannsjef i lenvik, Sigbjørn Syr, er klokkeklar på at konsentrasjonen må være på plass når du lager mat.   Foto: Fredrik Kampevoll

nyheter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nylig kommet med statistikk som viser at brannvesenet hadde 97 brannutrykninger til boliger i Troms i 2018.

– Hjemmets største brannkilde

37 prosent av utrykningene skyldets komfyren, påpekes det i en pressemelding fra Lenvik brannvesen. De har et klart tips til alle boligeiere - en komfyrvakt kan redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.

– Komfyren er hjemmets største brannkilde og de fleste komfyrbranner skyldes uoppmerksomhet og ikke tekniske feil ved produktet, påpekes det i pressemeldingen.

Varabrannsjef i Lenvik, Sigbjørn Syr, er klar på at man må passe godt på.

– Ingen tar skade av å vente litt på at du skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom du glemmer det.

Krav

I alle nye boliger er det krav til komfyrvakt. De samme reglene gjelder også for fritidsboliger. Komfyrvakt finnes blant annet å få kjøpt hos elektrobutikker, kjøkkenbutikker og på nettet.

– Mange sitter nok på en historie om da det holdt på å gå skikkelig galt på kjøkkenet. Enten om da det ringte på døren, eller da en av ungan falt og slo seg. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til for at en brann skal blusse opp og komme ut av kontroll, sier Syr i pressemeldingen.

Oppsikt

Varabrannsjefen er klar på at man ikke kan sove i timen når man er aktiv på kjøkkenet.

– Hold oppsikt under matlaging og skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt. Det er også viktig å rengjøre ventilator jevnlig og passe på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen, sier Syr.

For å få fokus på komfyrvakt, arrangeres det en nasjonal komfyrvaktkampanje, som går av stabelen onsdag 13. februar. Hensikten med kampanjen er å få økt oppmerksomhet rundt komfyrbranner. Det blir aktiviteter over hele landet, og 100 komfyrvakter vil bli innstallert rundt om i landet hos noen som trenger det.

– I Lenvik vil brannvesenet sammen det lokale eltilsynet ha stand på AMFI på Finnsnes og svare og spørsmål, samt komme med gode råd, avslutter Syr.

I pressemelding vises det til at komfyrvaktkampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper.

  • Dette er en komfyrvakt

  • Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere.
  • Sensoren overvåker kokeplatene.
  • Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm.
  • Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.