2.848 fant en slik gul lapp på bilen etter parkering på Finnsnes i fjor

Flere måtte punge ut etter «parkeringssynder» på Finnsnes enn i Harstad i 2018.

Parkeringsbot: På folkemunne heter det parkeringsbot, men på «fagspråket» heter det kontrollsanksjon eller gebyr. Nederst på den gule lappen ser man QR-koden som man kan scanne for å se nærmere på saken sin.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

I fjor utstedte trafikkenheten i Lenvik kommune 2.444 kontrollsanksjoner og 404 gebyrer. Det er en betydelig økning sammenlignet med 2017 da det ble utstedt 1.650 ileggelser. Fagleder May Heidi Øfstbø påpeker imidlertid at det var forhold i 2017 som gjør at resultatet fra dette året ikke er sammenlignbart.

– Forskjellen fra 2017 sett opp mot 2018 kan skyldes at vi hadde et lengre sykefravær, samt at en betjent sluttet og vi fikk tilsatt en ny. Vi hadde derfor ikke full bemanning i 2017, forklarer Øfstbø.