Fortsatt uvisst om noe blir gjort for å ta ut jerven på Lenvikhalvøya

Miljødirektoratet har fortsatt ikke tatt stilling til om det skal gjøres et ekstraordinært uttak av jerven på Lenvikhalvøya.

Jerv: Miljødirektoratet har ennå ikke tatt stilling til rovviltnemndas anbefaling om å gjøre et ekstraordinært uttak av jerven på Lenvikhalvøya.  Foto: Yngve Paulsen

nyheter

25. januar sendte rovviltnemnda i Troms og Finnmark sin anbefaling til Miljødirektoratet om et såkalt ekstraordinært uttak av jerv på Lenvikhalvøya. Nemnda anbefalte også uttak av to bjørner i Bardu.


Reineier: – Det er helt forferdelig

Jerven herjer på Lenvikhalvøya. Reineier Helge Oskal fortviler over lidelsene dyrene hans må gjennomgå.

John Karlsen, leder av rovviltnemnda, opplyser til Folkebladet at de ennå ikke har fått noe svar om hvordan Miljødirektoratet stiller seg til anbefalinga.

– Det har vært helt stilt, sier Karlsen.