Nå kan man søke etter barnehageplass på tvers av kommunegrensene

Allerede fra høsten av ses barnehagene i Senja-kommunene under ett.

Hovedopptak: Fristen for å søke barnehageplass er satt til 1. mars. I forbindelse med dette opptaket kan det søkes om barnehageplass på tvers av dagens kommunegrenser i Lenvik, Berg. Torsken og Tranøy. Bildet er av Furumoen barnehage på Silsand.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

– Vi «tjuvstarter» litt, smiler Rune Hoholm, kommunalsjef for oppvekst og kultur i Senja kommune.

For ennå er det en god stund til fire kommuner slås sammen til én. Hele 11 måneder gjenstår før Senja kommune blir en realitet. Når det gjelder barnehage stiller det seg imidlertid litt annerledes. Der samordnes barnehageopptaket allerede nå som om Senja kommune var etablert.