Vil sørge for bussavganger når hurtigbåten ikke går

Når hurtigbåtene innstilles i fylket får folk i distriktene ofte ikke tilbud om buss som alternativ skyss. Det vil fylkestingsrepresentant Tom Erik Forså (Frp) gjøre noe med.

ERSTATTES: Tom Erik Forså mener at alle hurtigbåtanløp som innstilles bør erstattes av busstilbud når dette skjer. 

POLITISK BEHANDLING: Tom Erik Forså vil ta opp saken i fylkestinget i mars.  

nyheter

Siste konkrete eksempel på dette kom på fredag. Da kunne Troms fylkestrafikk på sin Facebook-side opplyse at hurtigbåtrute 2, som på veien mellom Tromsø, Finnsnes og Harstad også anløper Brøstadbotn og Engenes, var innstilt hele dagen. Det var ikke satt opp buss slik at reisende kunne utføre sine reiser etter planen denne dagen, noe Troms fylkestrafikk beklaget.

- Bussberedskapen må opp

I tillegg til at han er fylkestingsrepresentant for Frp i Troms, er Forså også medlem av samferdselskomiteen i Troms.

– Vi ser jo at hurtigbåtene flere ganger kan bli innstilt, og da er det som oftest dårlig vær som er årsaken. Det er det jo lite å gjøre noe med, men det som er galt er at det er folk ute i distriktene som ikke kommer seg hjem eller hjemmefra når slikt skjer. På fredag var det folk fra Brøstadbotn-området og Engenes som opplevde å måtte holde seg hjemme fordi de ikke hadde noen busstilbud som alternativ, påpeker Frp-politikeren.

Tar saka til fylkestinget

Forså sier at nettopp dette er ei sak som han vil ta opp i neste fylkesting 22. mars.

– Dette skaper kanskje mange problemer for de som ikke kommer seg av gårde. Det kan være viktige timeavtaler hos UNN eller andre viktige møter og avtaler som ryker fordi de ikke har noen skyss. Det er denne bussberedskapen for folket ute i distriktet vi også må ivareta, ikke bare folk i Tromsø, på Finnsnes eller i Harstad.

Forså viser til at det som skjedde på fredag førte til et utspill fra Ibestadordfører Dag Sigurd Brustind som til Harstad Tidende sa at han har sett seg lei på at det ikke settes opp busser fra Engenes når hurtigbåten innstilles. Han omtalte dette som ren forskjellsbehandling, og sa at han som ordfører har fått en rekke telefoner fra folk som er forbannet over at de ikke kommer seg av gårde når hurtigbåten ikke går.

– Jeg mener at det ikke kan være noe stort problem å få ordnet en slik bussberedskap ute i distriktet. Jeg vet at det finnes lokale aktører som greit kan håndtere dette den dagen hurtigbåten er innstilt.

Forså mener at det må være en smal sak for fylkestinget å sørge for at en slik bussberedskap kommer på plass.