Reiser rundt på "skoleturné" for å rådføre seg med ungdommen

I løpet av januar og februar får flere skoler besøk av prosjektledelsen i Senja 2020. Ungdomsrådet i Lenvik er med på alle dialogmøtene.

Møter elever. Prosjektmedarbeidere i Senja 2020, Elin Byberg og Ragnvald Storvoll, sammen med Martin Tøllefsen har møtt elever på flere skoler. Flere skal de møte i tida framover.  Foto: Privat

nyheter

Hensikten med skolebesøkene er å gjennomføre dialogmøter for å hente inn innspill fra ungdomsgruppa, som i denne anledning omfatter de som går sisteåret på videregående skole og alle 10-klassingene i Berg, Tranøy, Torsken og Lenvik.

"Senja kommune ønsker å utvikle en god modell for nærdemokrati. Å skape tillit mellom ungdom, de voksne som jobber mot ungdom og også politikere, er avgjørende. Fra 1. januar i 2020 vil ungdomsmedvirkning være lovbestemt.", poengteres det i en pressemelding fra Senja 2020.

–  Senja kommune ønsker å være i forkant, uttaler prosjektleder Hogne Eidissen.

Ungdomsrådet er med

Allerede har to skoler fått besøk av Senja 2020-delegasjonen — Senja videregående skole, avdeling Finnfjordbotn og Finnsnes ungdomsskole. Her var også Martin Tøllefsen, nestleder i Lenvik ungdomsråd, med.

"Gjennom kahoot, gruppearbeid og dialog kom mange viktige forslag på bordet. Faktisk ble forslagene flyttet fra bordet til veggen slik at alle kunne se disse.", heter det i pressemeldinga.

Tøllefsen er glad for at prosjektledelsen i Senja 2020 tar seg tid til en slik skoleturné.

– Ungdom må høres. Ungdom har viktig budskap på hjertet, sier han.

Prosjektleder Eidissen, som også blir rådmann i Senja kommune, er også fornøyd med å ha fått med seg ungdomsrådsnestlederen på skolebesøkene.

– Vi setter stor pris at ungdomsrådet i Lenvik sjøl har tatt et initiativ til å være med på skolebesøkene. Slik medvirkning bidrar til å gjøre skolebesøkene enda bedre, sier han.

Påvirkning. Martin Tøllefsen, nestleder i Lenvik ungdomsråd, forteller om hvordan ungdom kan være med å påvirke.  Foto: Privat

 

Å skape tillit

Ungdomsrådsrepresentanten skal være med på alle skolebesøkene. Tøllefsens oppgave er å vise hvordan ungdom kan være med på å påvirke.

– For mange begynner det i elevrådet, noe alle skoler skal ha, poengterer Tøllefsen.

Han oppfordrer ungdom til å engasjere seg.

– Noen blir med i Barn og unges kommunestyre i Lenvik. I Midt-Troms har vi også et regionalt ungdomsråd, URMT, der to personer fra hver av de åtte kommunene er med.

Prosjektorganisasjonen i Senja 2020 vil samle innspillene. Forslagene bringes videre til de forskjellige arbeidsgruppene som jobber med sammenslåingsprosessen. I tillegg vil innspillene også inngå i de nye planene som lages for Senja kommune og være grunnlag for konkrete søknader.

Slik ser den foreløpige planen for skoleturneen ut:

  • 16. januar — Senja vgs, avdeling Finnfjordbotn
  • 17. januar — Finnsnes ungdomsskole
  • 30. januar — Gibostad skole, Husøy skole, Botnhamn skole og Senja Montesorriskole, Senja vgs, avdeling Gibostad
  • 31. januar  — Vikstranda skole og Stonglandet skole
  • 13. februar — Gryllefjord oppvekstsenter, Medby oppvekstsenter, Berg skole, Berg Montesorriskole
  • 14.februar — Kårvik skole og Rossfjord skole, Nordborg ungdomsskole og Nordborg vgs