Nå er de forhatte skjeggkreene oppdaget i denne barnehagen

Furumoen barnehage på Silsand har fått "besøk" av de uvelkomne gjestene. Tiltak er satt i verk.

Skjeggkre. Også i Furumoen barnehage på Silsand er det oppdaget skjeggkre. Før jul ble det funnet skjeggkre i Finnsnes barneskole.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Et brev om ståa er sendt ut til foreldre og foresatte med barn i Furumoen barnehage. Skjeggkre er oppdaget i Furumoen barnehage, men ikke ved småbarnsbygget.

"Vi har satt inn tiltak i form av økt renhold og støvsuging. Det er satt ut limfeller over hele bygget. Det er så langt ikke funnet store mengder.", heter det i informasjonsbrevet.


Tar grep for å bli kvitt skjeggkre

Lenvik kommune har satt i gang flere tiltak.

 

Minsker gjemmesteder

I tillegg gjennomgås rutinene for renhold, samt hvordan det ryddes og lagres ting i rommene. Styrer Lisbeth Nyland opplyser i brevet at mest mulig flyttes opp fra gulvene.

"I tillegg skal vi nå gå over hele bygget og tette sprekker og lignende med silikon. Dette for å minske gjemmesteder for dyrene."

Det opplyses at skjeggkreene heldigvis ikke er farlig for mennesker, men at det ikke er ønskelig at forekomsten skal spre seg i bygget, eller at noen får med seg insektene hjem.


Skjeggkre har blitt dagligdags i Midt-Troms

– Oppdragsmengden på Skjeggkre i Midt-Troms har doblet seg fra 2017 og til nå.

 

Kartlegging og forebygging

Foreldrene oppfordres til å sette barnehagesekken ute på trappa når de kommer hjem. I tillegg rådes de til å riste klesplagg før de tas inn i huset.

"Etter at vi nå i en periode har kartlegging og forebygging, blir det gjort vurdering av videre tiltak i samråd med byggforvaltning som har kontakt med skadedyrkontroll."