Vet hvor jerven på Lenvikhalvøya befinner seg, men kommer ikke til

Midt-Troms interkommunale skadefellingslag er på sporet av jerven, som har drept minst åtte rein på Lenvikhalvøya de to siste månedene. Å få tatt ut skadedyret er imidlertid lettere sagt enn gjort.

Lenvikhalvøya. Det er offisielt funnet åtte kadavre på Lenvikhalvøya, men det er antatt at langt flere dyr er tatt av jerv.   Foto: Ole-Birger Killie

nyheter

Fylkesmannen i Troms og Finnmark ga det interkommunale skadefellingslaget skadefellingstillatelse på jerv på Lenvikhalvøya fra 14. januar til 21. januar. Nå som tillatelsen har løpt ut kan Asle Lifjell, kontaktperson for Midt-Troms interkommunale skadefellingslag, opplyse at de ikke har lyktes med å felle jerven.

– Men vi vet i grove trekk hvor den befinner seg, forteller Lifjell til Folkebladet.