Bruk av medisinsk cannabis: – Erfaringen min går begge veier

Uenighet og usikkerhet skaper debatt om bruk av medisinsk cannabis i lege- og forskningsmiljøet.

DOKUMENTASJON: Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen mener mer dokumentasjon for virkninger av medisinsk cannabis må på plass.   Foto: Roald, Berit

Dette er et vanskelig område– Dette er et vanskelig område

UENIGHET: Rusforsker Jørgen Bramnes mener det er uenighet om bruken i miljøene, men at forskning i dag tilsier at det er smertestillende.   Foto: Privat

nyheter

Mandag stod tre menn fra Midt-Troms frem i Folkebladet og fortalte om sin kamp for det de mener er en rett til bruk av medisinsk cannabis. Som utdannet lege og medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk peker Steinar Madsen på usikkerheten om hvorvidt medisinsk cannabis og virkningene er godt nok dokumentert.

– Er det uenighet i miljøet om medisinsk cannabis?

– Jeg vil ikke si at det er uenighet, men usikkerhet, for dokumentasjonen av virkningene er der uenigheten ligger. Dette går på om dokumentasjonen er god nok eller ikke, sier Madsen.

For at dette skal bli godt nok dokumentert mener Madsen at en studie med hundre- eller tusenvis av deltakere må på plass.

– Det finnes ikke i dag. Men man har gjort en del studier der det ser ut til at noen har god effekt i bruk av dette. Noen brukere av medisinsk cannabis kan redusere bruk av sterke vanedannende smertestillende mens andre har ikke noen særlig god effekt. Videre er det variasjoner det må tas hensyn til, både med tanke på hva som feiler brukere og hva forårsaker smertene og så videre, sier Madsen.

Kunnskap

Rundt 36 personer i Norge har fått innvilget søknad for bruk av medisinsk cannabis etter at det i 2016 ble laget en veiledning for bruken. Da har spesialister kunnet søke om godkjenningsfritak for aktuelle pasienter og bak veiledningen var statens legemiddelverk og helsedirektoratet

– Er det i dag nok kunnskap om bruk og effekt av medisinsk cannabis?

– Kunnskapen er i ferd med å øke, og det begynner å bli en del klinikker og sykehus som får erfaring med dette. Vi ønsket å gå forsiktig ut og vår erfaring er at leger etterhvert har fått mer kunnskap. Det som er positivt er at det er mer interesse for medisinsk cannabis i Norge og i andre land, og med dette kommer mer erfaring og mer forskning, sier Madsen.

Uenighet

Rusforsker og professor ved Universitetet i Tromsø (UiT), Jørgen Bramnes, jobber med en bok om tematikken rundt bruk av medisinsk cannabis. Han mener det er en uenighet i miljøet om bruk av denne smertelindringen.

– Av forskere som leser forskningen er noen overbevist om at det er smertelindrende, og andre mener til tross for å ha lest samme publikasjon, at det ikke er smertelindrende. I legemiljøet råder det forskjellige meninger. Noen mener dette er et stoff man kan bli avhengig av, derfor skal det ikke brukes medisinsk, mens andre peker på at det allerede finnes godkjente legemidler man kan bli avhengig av. Det er mange ulike motiver som blander seg sammen og gjør dette til et vanskelig område, sier Bramnes.

Smertestillende

Med så delte meninger, skjønner Bramnes at det er vanskelig å komme frem til om medisineringen er smertelindrende eller ikke.

– Jeg har forsøkt å være kjedelig forskningsbasert, men mener at det er en god nok smertelindrende effekt med bruk av medisinsk cannabis. Det godkjente legemidlet Sativex er for svak for en del til å ha den nødvendige effekten. Nå det er sagt er det noen som ønsker høyere doser annet enn rent medisinske. Det er derfor vanskelig, men per i dag taler forskningen for at medisinsk cannabis kan brukes som medisin, sier Bremnes.

Savitex er et cannabisbasert legemiddel, med lavt innhold av cannabinoidene THC og CBD.

Klarhet

Han ber om at de som bruker medisinsk cannabis i dag, må rapportere om det har noen nytte.

– Noen kan da fortsette bruken, mens andre som ikke har nytte kan slutte med det. Erfaringen min går begge veier og vi driver med forskning som skal bringe klarhet i dette. Bruken i dag har vært strengt regulert og det tenker jeg er bra. Vi bør være strenge i bruk av midler som har avhengighetspotensiale, men man bør ikke være strengere i forhold til andre medisiner med samme potensiale. Likt skal behandles likt, sier Bremnes.

Dyrt

– Problemet i dag er at den er så dyr at ikke alle har råd til den. Jeg oppfordrer ikke til å reise til utlandet for å hente medisin, men å bruke politiske midler for å oppnå bedre refusjonsordninger. Medisinsk cannabis bør refunderes på lik linje med andre legemidler. Mange bruker en månedslønn i året bare på medisin, forteller Bremnes.

Folkebladet forsøkte mandag å komme i kontakt med leder for smertepoliklinikken på Ullevål sykehus, Audun Stubhaug, uten hell.