Her ønsker de å lage oppstillingsplass for bobiler

Skoghus leirsted ønsker å etablere oppstillingsplass for bobil grunnet økende bobilturisme i regionen.

Skoghus: Leirstedet som drives av Norsk Luthers Misjonssamband, ønsker å legge tilrette for bobilturister på Senja.   Foto: Privat

PLASS: Det er på deler av denne oppstillingsplassen Skoghus leirsted ønsker å legge tilrette for bobilturister.   Foto: Elisabeth Krey Jenssen

Skoghus leirsted
  • Leirstedet har vært drevet siden 1947.
  • I 1997 ble det seneste internatbygget ferdigstilt og fikk navnet «Villmarkstua».
  • I 2005 ble de en del av Norske vandrerhjem og tok også navnet Senja vandrerhjem.
  • Ligger cirka fem kilometer fra Finnsnes i retning Gibostad.
nyheter

Det skriver daglig leder i Skoghus leirsted, Magnar Emil Eggebø i et brev til Lenvik kommune. I mange år har leirstedet, som er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband, drevet med rom-utleie til turister, arbeidere og studenter. De siste årene har de også hatt besøk av en del bobiler.

– Vi ser at behovet og tendensen er økende. Vi ønsker å legge forholdene til rette for den økende bobilturismen som vi opplever i vår region, står det i brevet.

Godkjennelse

Leirstedet som ligger noen kilometer nord for Silsand, har henvendt seg til kommunen for å få avklart om de må ha noen godkjenning fra lenvik kommune for etableringen. Videre har de flere planer for området.

– Vi vil tilby service-tjenester, men ikke tømmestasjon, her vil vi henvise til nærmeste stasjon i området. Så ønsker vi også å etablere en natursti, både for betalende gjester, men også for lokalbefolkningen, skriver Eggebø.

Leirstedet opplever også at bygdefolket i nærområdet benytter seg av fasilitetene deres.

– Dette opplever vi som positivt og ønsker å legge til rette for dette, skriver Eggebø videre.

Grus

For å få på plass oppstillingsplassen for bobil, vil de benytte seg av deler av oppstillingsplassen de har etablert på området.

– Vi ønsker å legge til rette for bobil på en etablert grusbane. For å få dette til må det også etableres/utbedres vei mellom biloppstillingsplassen vi har i dag og grusbanen. Denne veien vil ikke medføre terrenginngrep av særlig grad. Det er stort sett snakk om å gruse opp eksisterende traktorvei, avslutter Eggebø brevet.