– Bare et tidsspørsmål før noen blir påkjørt

På Silsand går innbyggere med hjerte i halsen hver gang de krysser veien. Nå ønsker de tiltak før liv går tapt.

oOversiktlig: Ørjan Aune, leder i velforeningen Forraveien, Forrastubben og Fergeveien – forteller at innbyggere ønsker tiltak på fotgjengerovergangen på Silsand.  Foto: Carina Hansen

nyheter

I 30 år har Ørjan Sverre Aune gått på veiene på Silsand. Etter år med økende trafikk, frykter han og innbyggerne en ulykke hvis ikke noe blir gjort med fotgjengerovergangen.

– Overgangen kommer plutselig etter en sving, og plasseringen gjør at vi føler det bare er et tidsspørsmål før noen blir påkjørt, forteller Aune som er leder av Forraveien/Forrastubben/Fergeveien velforening.