Vil ha alle vogntog kontrollert på grensa

Parat og Yrkestrafikkforbundet i YS vil ha kontroll av alle vogntog som skal inn i landet.

KONTROLL: Organisasjonene vil ha døgnkontinuerlig kontroll av alle vogntog.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Organisasjonene vil utenlandske vogntog til livs. Senest mandag skrev Folkebladet om et vogntog som hadde fått problemer på det nordnorske vinterføret. Sjåføren behersket ikke Senja-veiene, men rekelasten til en verdi av 2,5 millioner kroner ble berget av Frank Sebulonsen i Walthers bilberging sammen med Brødrene Karlsen.

Parat og Yrkestrafikkforbundet i YS vil nå at alle vogntog som skal inn i landet skal sjekkes på grensa.

– Et stort antall utenlandske vogntog kjører på norske vinterveier med dårlige bremser, nedslitte dekk, uten kjetting og med sjåfører som ikke er har erfaring med norske vinterveier. Vogntogene forårsaker ulykker, som også rammer uskyldige, skriver de på nettsiden til YS.

I forrige uke var det en ulykke i Balsfjord, hvor en 22 år gammel mann ble alvorlig skadet etter en kollisjon med et utenlandsk vogntog.

– Alle utenlandske vogntog må stanse for tollkontroll på grensa inn til Norge for å få papirer og last klarert. Når vogntogene har stanset for tolldeklarering, kan inspektørene fra Statens vegvesen samtidig gjøre sine kontroller, foreslår de to YS-forbundene Parat og Yrkestrafikkforbundet. Da får man kontrollert mange flere vogntog enn i dag, påpekes det på nettsida.

Jannike Hanssen, hovedtillitsvalgt for Parat i Statens vegvesen, vil at politikerne tar ansvar og bevilger de midlene som må til for å få tiltaket opp og gå.

– I dag har Statens vegvesen for få ressurser. Våre kontroller av disse vogntogene er typiske spotsjekker på ulike steder. Vi i YS mener løsningen er å ha inspektører fra Statens vegvesen fast stasjonert ved de store grenseovergangene om vinteren, sier Hanssen.

– Døgnkontinuerlig kontroll vil forhindre ulykker og dødsfall på veiene, sier Jim Klungnes, leder av Yrkestrafikkforbundet.