Fant lovbrudd hos 8 av 10 hoteller og restauranter i Nord-Norge

Arbeidstilsynet har siden 2015 gjennomført nesten 600 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen i Nord-Norge. I 80 prosent av tilfellene har de avdekket lovbrudd.

AVVIK: Det er funnet avvik hos åtte av ti kontrollerte overnattings- og serveringssteder i Nord-Norge. Foto: AP photo/Petr David Josek 

nyheter

De vanligste lovbruddene er mangelfulle arbeidsavtaler, at ansatte ikke får overtidsbetalingen de skal ha, uforsvarlig arbeidstid og manglende HMS-opplæring hos leder og verneombud. Det skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding. I perioden 2015–2017 har de kontrollert 4.459 bedrifter, der 3.404 er serveringsvirksomheter, mens 711 er overnattingsvirksomheter. Det er funnet avvik hos åtte av ti, gitt overtredelsesgebyr i 15 av tilsynene og tvangsmulkt i 14. Seks virksomheter er politianmeldt.

Utsatt for utnyttelse

Mange av arbeidstakerne i bransjen er unge og utenlandske, og bransjen bærer preg av mange små virksomheter, høy utskiftning av folk, og konkursryttere, ifølge Arbeidstilsynet.

– At så mange som åtte av ti virksomheter i bransjen bryter arbeidsmiljøregelverket er helt uakseptabelt. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har trygge og lovlige arbeidsforhold, sier direktør for Arbeidstilsynet Nord-Norge, Vigdis Johnsen, i pressemeldingen.

Hos både arbeidsgivere og arbeidstakere er kunnskapen om arbeidslivets regler dermed ofte lav, både når det gjelder plikter og rettigheter.

– I sum bidrar dette til å gjøre de ansatte ekstra utsatt for å bli utnyttet, syke eller skadet på jobb. Mange unge og utenlandske arbeidstakere har sitt første møte med det norske arbeidslivet i overnattings- og serveringsbransjen. Det er derfor svært viktig at arbeidsgiverne har det mest elementære på plass og gir dem en god start. Dette vil de unge arbeidstakerne også bringe med seg videre i arbeidslivet, sier Johnsen.

Mangler kunnskap

Tilsynene viser at mange av bruddene handler om hvordan arbeidet er organisert. For eksempel gjelder dette arbeidsavtaler, planlegging, registrering og kontroll med arbeidstid, overtidsbruk og overtidsbetaling. Arbeidstilsynet har også avdekket store mangler i det grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Mange svikter i arbeidet med å kartlegge og vurdere risiko. Verneombudsordningen er mangelfull, og verken verneombudene eller ledere får den opplæringen de skal ha. Bransjen har også et stort forbedringspotensial når det gjelder det å til å være tilknyttet og bruke godkjent bedriftshelsetjeneste.

– Noe av dette kan skyldes at det er en bransje med stadige nyetableringer og eierskifter. Men det er ingen unnskyldning. Overnatting og servering er en næring hvor arbeidstakere utsettes for ulike risikofaktorer som kan føre til skade eller sykdom, sier Johnsen.

Fire av ti gir ikke godtgjørelse for overtid, og to av ti mangler kontroll på de ansattes arbeidstid.

Høyt tempo

Bransjen preges av høyt arbeidstempo, få pauser, kvelds- og nattarbeid. Stressa og slitne ansatte har større risiko for å gjøre feil, noe som kan føre til skade og sykdom både for seg selv og sine kolleger. Derfor er flesteparten av tilsynene gjennomført når det er høysesong i bransjen, for eksempel på sommeren og i julebordssesongen, når arbeidspresset er størst.

– Det er derfor spesielt viktig at arbeidsgiverne arbeider godt med å kartlegge og vurdere de risikofaktorene som finnes på arbeidsplassen, og som kan få konsekvenser for de ansattes helse og velferd, sier Vigdis Johnsen.

Arbeidstilsynet fortsetter innsatsen i bransjen også i 2019.