Dyrøy ruster seg for framtidas eldreomsorg

Små kommuner belastes mest når det kommer til eldreomsorg, påpeker SSB. Dyrøy kommune sier de ruster seg for fremtiden.

ELDREOMSORG: Små kommuner belastes mest når det kommer til eldreomsorg, påpeker SSB. Dyrøy kommune har flere tiltak på trappene for å imøtekomme dette.   Foto: Harstad Tidende

nyheter

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) siste publikasjon om fremtidens eldre i bygd og by (se faktaboks), er det de minste kommunene i Norge som har størst andel eldre og brukere av omsorgstjenesten. Publikasjonen har spesielt sett på de minste kommunene med under 2 000 innbyggere.

Flere tiltak skal på plass for at en av Midt-Troms minste kommuner skal ruste seg for fremtiden.