Derfor vil Per Willy Amundsen kutte i barnetrygden

Frp-topp Per Willy Amundsen fra Harstad ønsker å få gjennomslag i regjeringsforhandlingene for kutt i barnetrygden etter barn nummer tre, skriver TV2. Dette for få ned antallet fødsler blant blant somaliere og andre innvandrere med mange barn.

Tidligere justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ønsker kutt i barnetrygden.   Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

nyheter

– Jeg er opptatt av at vi har en befolkningssammensetning som er bærekraftig. Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve. Det mener jeg i likhet med Erna Solberg at vi er nødt til å gjøre noe med. Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes, sier Amundsen til TV 2.

I dag får alle barn bosatt i Norge har rett på barnetrygd fra de er født til de er 18 år. Fra 1. mars er barnetrygden på 1054 kroner.

Andre parti har i dag et ønske om å øke barnetrygden for alle barn, det mener den tidligere justisministeren blir feil.

– Jeg er veldig opptatt av at en økning av barnetrygden ikke må være til hinder for integrering. Det vil det bli hvis man belønner innvandrerforeldre som får barn fire, fem eller seks, sier han og mener kutt i barnetrygden vil først og frems ha betydning for store innvandringfamilier.

En oversikt TV 2 har fått fra NAV viser at det i november i fjor ble utbetalt barnetrygd til 1505 mottagere av somalisk opprinnelse, som hadde fire barn eller flere. Blant de som har oppgitt Norge som fødeland, var 9020 mottakere av barnetrygd for minst fire barn.