Nå er mange av mellomlederne i Senja kommune på plass

Blant annet går to av dagens rådmenn, samt en ordfører, inn i nykommunens stab av virksomhetsledere og sektorledere.

Forståelse. Prosjektleder Hogne Eidissen uttrykker forståelse for den skuffelsen som noen opplever når de ikke har fått tilbud om lederstilling i nykommunen.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

– Vi er heldige som har mange svært dyktige ledere i dagens fire kommuner. Det betyr imidlertid at noen får tilbud om ei lederstilling og andre ikke. Jeg skal ikke underslå at dette er en krevende del av jobben, sier prosjektleder og framtidig rådmann i Senja kommune Hogne Eidissen i en pressemelding.

Før sommerferien i fjor ble det klart hvem som vil tiltre de fire stillingene som kommunalsjefer i Senja kommune. Etter en høst med kartleggings- og innplasseringssamtaler, er nå også de fleste sektorledere og virksomhetsledere på plass (sjekk liste lenger ned i artikkelen).

Næringssjef. Bjørn Fredriksen, rådmann i Lenvik kommune, blir næringssjef i Senja kommune. Fredriksen var næringssjef i Lenvik før han gikk inn i rådmannsstillinga i starten av 2018.   Foto: Carina Hansen

Forstår det om noen er skuffet

Kartleggings- og innplasseringsjobben er gjort av et eget omstillingsutvalg, som består av prosjektleder Eidissen, tillitsvalgte og kommunalsjefen for sektoren som har ansvaret for innplassering. Vurderingene i forbindelse med innplassering er gjort i henhold til intervju og stillingsprofil, samt den totale sammensetningen til administrasjonen i Senja kommune. De ansattes egne ønsker, kompetanse, personlige egenskaper og organisasjonens beste er vektlagt, ifølge pressemeldinga.

– Det å innplassere rett person i rett stilling, og samtidig ivareta totaliteten og alles ønsker og integritet, er en krevende og kompleks arbeidsoppgave, påpeker Eidissen.

Han har full forståelse for den skuffelse som naturlig nok noen opplever når de ikke får tilbud om en lederstilling i den nye kommunen.

– Det er svært mange dyktige mennesker i de fire kommunene, og noen får ikke lederjobb, sier prosjektlederen.

Han opplyser at han er svært opptatt av å legge best mulig til rette for den enkelte, noe som betyr å være tilgjengelig for spørsmål og samtaler.

Virksomhetsleder. Fred Flakstad, ordfører i Torsken kommune, blir virksomhetsleder for bygg og eiendom i Senja kommune.  Foto: Stian Jakobsen

Sentrale i det videre arbeidet

Eidissen berømmer de tillitsvalgte for en god og ryddig prosess i forbindelse med innplasseringsbiten.

– Å bygge en ny kommune krever sterk samhandling og felles forståelse. Når en har så mange faglig, dyktige ansatte og politikere med på laget, ser jeg fram til fortsettelsen, avslutter prosjektlederen.

Når nå mange ledere er på plass, fortsetter arbeidet med å bygge og forberede for Senja kommune. I pressemeldinga omtales det som et avgjørende at de nytilsatte kommunalsjefene, sektorlederne og virksomhetslederne er sentrale i det videre arbeidet.

Ingen av de ansatte i de fire senjakommunene skal miste jobben som følge av kommunesammenslåingen, men enkelte vil få endret stillingsinnhold og vil måtte utføre andre arbeidsoppgaver enn de gjør i dag.

Seniorrådgiver. Lena Hansson, rådmann i Torsken kommune, går inn som seniorrådgiver i rådmannens stab i Senja kommune.   Foto: Harald Jakobsen

 

Disse er innplassert i lederstillinger i Senja kommune;

Samfunnsutvikling: (kommunalsjef Alf Rørbakk
)

 • Virksomhetsleder Plan og utvikling: Wenche Pedersen, Berg kommune.

 • Virksomhetsleder Infrastruktur: Fred Inge Fredriksen, Tranøy kommune.

 • Virksomhetsleder Bygg og Eiendom: Fred Ove Flakstad, Torsken kommune.

 • Virksomhetsleder Brann og redning: Arnstein Smevik, Lenvik kommune.

Oppvekst og Kultur: (kommunalsjef Rune Hoholm
)

 • Sektorleder Skole: Utlyses eksternt

 • Sektorleder Barne- og familietjenesten: Ingen innplassert pr i dag, avventer noen avklaringer. 

 • Virksomhetsleder Kultur: Cato Simonsen, Lenvik kommune.

 • Virksomhetsleder Senter for læring og integrering (SLI): Mette Lorentsen, Lenvik kommune.

 • Virksomhetsledere Barnehage (3 stk.): Mette Granheim, Lenvik kommune. Inger Rydningen, Tranøy kommune. En stilling lyses ut eksternt.

Helse, pleie og omsorg: (kommunalsjef Jorid Meyer
)

 • Sektorleder Helse: Evy Nordby, Lenvik kommune.

 • Sektorleder Pleie og omsorg: Monica Karlsen, Lenvik kommune.
 • Virksomhetsleder sykehjem, virksomhetsleder Rus og psykiatritjenesten, virksomhetsleder DMS og virksomhetsleder Senjalegene/legevakt har ikke vært med i denne innplasseringen.

Stab/støtte (kommunalsjef Geir Henning Iversen
)

 • Virksomhetsleder Organisasjon: Karin Johnsen, Lenvik kommune.

 • Virksomhetsleder Økonomi: Elisabet Norlund, Torsken kommune.

 • Virksomhetsleder Regnskap: Angelica Strobel, Lenvik kommune.

Næring:


 • Næringssjef: Bjørn Fredriksen, Lenvik kommune)

Rådmannens stab:

 • Seniorrådgiver: Lena Hansson, Torsken kommune

– Greit å kunne konstatere at en del er på plass

Nå går Senja 2020 over i en mer operativ fase.