Krisesenteret i Midt-Troms opplever økning i antall besøkende

I 2018 var det flere som besøkte krisesenteret enn året før. Nå skal de øke sikkerheten.

ØKNING: Flere besøker krisesenteret i Midt-Troms enn tidligere år. Nå vil de øke sikkerheten til de som er på senteret, forteller leder Gørill Traasdahl. Foto: Birger Caspersen 

nyheter

Tre personer var i år på julefeiring hos krisesenteret. Et tilbud det ikke er behov for hvert år ettersom mange velger å holde ut i jula med hensyn til barna. Totalt opplever likevel krisesenteret i Midt-Troms en økning hvert år.

– Vi opplever en økning, ikke bare i jula, men for hele 2018 på antall personer som er inne hos oss. Dette gjelder spesielt dagbrukere som ikke trenger et botilbud, men kommer til oss for råd, veiledning og samtaler. Vi har derfor hatt mye å gjøre og det er fortsatt småhektisk med tanke på at vi er et lite krisesenter i Midt-Troms, forteller leder i Midt-Troms krisesenter, Gørill Traasdahl til Folkebladet.

Beboerdøgn nærmest fordoblet på Krisesenteret

Antall beboerdøgn på Krisesenteret er nær fordoblet i 2017. Daglig leder Gøril Traasdahl sier hun ikke tror dette nødvendigvis betyr at flere trenger hjelp, men at det er flere som får hjelp.


Årsak

Ifølge statistikken deres har det vært en økning på 46 dagbrukere fra 2017 til 2018.

– Grunnen til økning blant dagbrukere kan være at krisesenteret har etter omorganiseringen i 2016/17 har fått flere fagfolk og har større ressurser til å ivareta disse. Krisesenteret er også blitt mer fleksibelt fordi det er fagfolk på jobb både kveld og i helgene. Så håper vi at tilbudet vårt er blitt mer kjent, men vi vet også at vi som senter må ut og fortelle om oss til kommunene for at vårt tilbud skal bli brukt.

Av de som bruker botilbudet er det spesielt utenlandske som tar kontakt.

– Etnisk norske kvinner har større nettverk enn utenlandske kvinner og dermed mindre behov for botilbud. Det betyr nødvendigvis ikke at norske ikke utsettes for vold i nære relasjoner, det ser vi helt klart på dagbrukerstatistikken vår, sier Traasdahl.


Skal lage plan mot vold i nære relasjoner

Krisesenteret i Midt-Troms har startet opp et prosjekt for å utarbeide en interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

 

Tabu

I dag er det flest kvinner som tar kontakt med krisesenteret i Midt-Troms, noe som ikke er uvanlig i forhold til resten av landet. Årsaken til det kan knyttes opp til at vold mot menn enda er tabubelagt, forklarer Traasdahl.

– Også menn tar kontakt med oss for råd og veiledning til sine saker. De utsettes også for vold i nære relasjoner, men de har mye større terskel for å ta kontakt. Mange føler at de ikke blir hørt og trodd og føler seg nedverdiget når de ikke får respons. Vi er veldig opptatt av at menn som ringer skal få samme tilbudet som kvinnene. I dag har vi ikke botilbud for menn og må henvise til andre krisesenter dersom dette er nødvendig, men de får tilbud om samtale på samme måte som kvinner, forsikrer Traasdahl.

– Har det vært menn som har tatt kontakt med dere siste året?

– Det er ikke det store trykket, men noen har kontaktet oss og vi har hatt noen samtaler. I 2018 har vi ikke avvist noen på grunn av botilbud, men tidligere år har vi møtte gjøre det, sier hun.

TEMADAG 24. januar skal krisesenteret i Midt-Troms ha en gratis temadag på Kulturhuset på Finnsnes. Her kommer det en dame som har levd på hemmelig adresse på grunn av en alvorlig voldshistorie og snakke om offrenes frihetsberøvelse. Foto: Trond Sandnes  Foto: Trond Sandnes

 

Sikkerhet

Hun forsikrer også at sikkerheten til de som er inne på senteret alltid er prioritert.

– Ønsker noen å komme hit sjekker vi om det er en person som har tilknytning til noen som allerede er på senteret. Dette er noe som kan oppstå, uten at vi føler at det har vært et problem. Det er en omfattende kartlegging vi gjør, hvor høy risiko saken innebærer og hvor stort hjelpebehov personen eller familien trenger, sier Traasdahl.

– Så er det slik at vi bare ser den ene siden av en sak, vi skal ikke mekle, det er det familiekontoret som tar seg av. Vi er avhengig av et godt samarbeid som fungerer mellom instansene og vite at hjelpebehovet til de berørte blir ivaretatt.

Bedre sikkerhet håper også senterlederen blir iverksatt dette året.

– Det ser ut til at vi i løpet av sommeren 2019 kan få et bedre gjerde på plass hos oss. Det har med sikkerhet å gjøre, og er utrolig viktig både for de som jobber her og bor her, forklarer hun.

Krisesenteret har bedt om ekstra midler fra kommunen og deres eget budsjett skal vedtas i neste uke.