Kommunen i møte med de ansatte: – Kjempegod dialog

Virksomhetsleder Evy Nordby sier det var god dialog og et konstruktivt møte med de ansatte mandag.

GODT MØTE: Virksomhetsleder Evy Nordby sier det var god dialog og et konstruktivt møte med de ansatte mandag.   Foto: Folkebladet

nyheter

Folkebladet skrev tidligere om at de ansatte i en bekymringsmelding før jul slo alarm om en helsestasjon og skolehelsetjeneste i Lenvik kommune (krever innlogging). I bekymringsmeldingen pekte de blant annet på nedbemanning, økende arbeidsbelastning, et stort antall sykemeldinger, oppsigelser og uegnede lokaler.

Mandag var det et møte om saken hvor personal og utviklingsleder og hovedtillitsvalgte var til stede.

– Vi drøftet både langsiktige og kortsiktige løsninger. På forhånd hadde vi også møte med HMS-gruppen hvor det ble enighet om hva som skulle være tema på møtet, forteller Nordby.

Hun forteller at det var et drøftingsmøte hvor alle kunne løfte frem ideer de hadde.

– Hovedpunktene vi jobbet med var lokaler, grunnbemanning og rekruttering, hvor det ble skissert utfordringer og forslag, sier Nordby.

– Jeg følte det var et konstruktivt møte med kjempegod dialog, sier hun.

Videre skal HMs-gruppen, inkludert hovedtillitsvalgte, jobbe videre med saken.