Etter to års kamp: Får 150.000 i erstatning

I 2007 førte Berg kommune opp dette vannbehandlingshuset på annen manns grunn i Bergsbotn. Tomta ble verken kjøpt eller betalt for. Nå, over ti år etter, får grunneierne endelig erstatning.

VANNBEHANDLINGSHUS Ifølge Guri Abelsen (innfelt) ødela Berg kommune hele familiens eiendom i Berg kommune med oppføring av dette vannbehandlingshuset. Huset ble oppført uten at kommunen ervervet og kjøpte grunnen først. Det gjør den først nå, 11 år etter, etter at det er oppnådd enighet med Guri Abelsen & Co om kjøp av grunnen for 150.000 kroner.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Guri Abelsen sier at hun ved en ren tilfeldighet i 2014-15 oppdaget at det var ført opp et hus på eiendommen, da hun skulle gjøre opp dødsboet etter sin mor, Gerd.

Ikke tillatelse

Da hun begynte å sjekke saka fant hun ut at verken mora eller hennes tante, Åshild Hofstein, hadde gitt tillatelse til at Berg kommune kunne føre opp vannbehandlingshuset. Ei heller forelå det tinglyste dokumenter i Statens kartverk som viste at kommunen hadde slik rettighet.