– Tjenesten vår er i ferd med å gå i oppløsning

Nedbemanning, økende arbeidsbelastning, et stort antall sykemeldinger, oppsigelser og uegnede lokaler. Nå slår de ansatte full alarm om helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Lenvik.

HELSESTASJON: De ansatte ved helsestasjon og skolehelsetjenesten i Lenvik kommune er bekymret for at barn og unge i kommunen står i fare for å ikke få den tjenesten de har krav på, samtidig som de er bkeymret for de ansattes helse etter langvarige utfordringer i forhold til arbeidssituasjonen.   Foto: Folkebladet

nyheter

I en bekymringsmelding sendt i brev 13. desember til virksomhetsleder, med kopi til rådmann, ordfører, kommunelege hovedtillitsvalgt, hovedvernombud og Fylkesmannen i Troms, slår de ansatte full alarm om en helsestasjon og skolehelsetjeneste i Lenvik kommune som er i ferd med å gå i oppløsning.

I brevet uttrykker de ansatte i hovedsak bekymring overfor barn og unge i kommunen som står i fare for å ikke få den tjenesten de har krav på og behov for, men også bekymring for de ansattes helse etter langvarige utfordringer i forhold til arbeidssituasjonen.