Tar grep for å bli kvitt skjeggkre

Lenvik kommune har satt i gang flere tiltak.

TAR GREP Skal bekjempe skjeggkre.  Foto: Mycoteam

nyheter

Før jul ble det kjent at det var funnet skjeggkre på Finnsnes barneskole. I tillegg har det utover høsten 2018 vært økende konsentrasjon av skadedyret sølvkre på skolen, skriver Lenvik kommune på sine nettsider.


Funn av skadedyr på barneskole

Lenvik kommune iversetter tiltak etter det er funnet tilfeller av skadedyret skjeggkre ved Finnsnes barneskole.

– Lenvik kommune har igangsatt kartleggingsarbeid for å få en oversikt over forekomst av skadedyret på alle kommunale bygg. Når kartleggingsarbeidet er fullført, vil det bli satt i gang tiltak for bekjempelse av disse insektene. Ved Finnsnes barneskole benyttes eksternt skadedyrfirma, i tillegg til egne tiltak, skriver kommunen.

På kommunens Facebook-sider skriver kommunen litt om Nokas skadedyrkontroll, som har vært på skolen fredag.

– I dag har Tony Wold fra Nokas skadedyrkontroll vært på skolen og satt ut omkring 400 limfeller på strategiske steder. Limfellene skal stå i seks uker, og vil avdekke omfang og utbredelse av skjeggkre på skolen. Dette vil danne grunnlag for videre bekjempelse.


Slik unngår du å få skjeggkre inn i huset

Norske forskere jakter en effektiv bekjempelsesmetode mot skjeggkre. Resultatene hittil er lovende.

Kommunen påpeker på sine nettsider at skjeggkreet normalt gjør liten skade, og at materielle ødeleggelser vil være minimale.

– De anses likevel som skadedyr siden mange synes det er sjenerende med insekter og dermed oppfatter situasjonen som ubehagelig. Museumsgjenstander, frimerkesamlinger, visse tekstiler eller gamle bøker kan ødelegges hvis skjeggkreet får utvikle seg fritt. Selv om skjeggkre gjør lite skade, kan de være vanskelige å bli kvitt og enkle å få igjen.