Skal se om algemat kan gi mindre lus hos oppdrettslaks

Forskere undersøker nå om lusepåslag hos laks kan reduseres om fisken fôres med mikroalger. Produksjonen av biomasse fra mikroalger til forskningen foregår ved Finnfjord Smelteverk.

ALGER: Her er alger tatt fra tanken på Finnfjord da Folkebladet besøkte anlegget i 2016.   Foto: Petter Egge

nyheter

På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) undersøker forskere i Nofima og Norges arktiske universitet (UiT) om en diett basert på mikroalger kan løse luseutfordringene i lakseindustrien.

Det opplyser Nofima i en pressemelding.


En liten, grønn revolusjon

Algeprosjektet til Finnfjord AS er intet mindre enn en liten verdensrevolusjon. Folkebladet ble med for å se hele produksjonen fra A til Å.

– Kort forklart tester vi om lusepåslag kan reduseres om fisken fôres med utvalgte arktiske mikroalger som produseres på restvarme og avgasser fra et smelteverk. Basert på oppblomstringsdata og observasjoner i næringen menes det at oxylipiner fra omega3 virker avskrekkende på lusa og nært beslektede organismer. Alger er primærprodusenter av omega3, sier Nofima-forsker Sten Siikavuopio og forskningssjef Ragnhild Dragøy Whitaker i pressemeldingen.

Ved Finnfjord

For å utføre prosjektet måtte det først produseres biomasse fra mikroalger. Produksjonen foregår ved Finnfjord Smelteverk i Lenvik.

Mikroalgeproduksjonen foregår i en reaktor som rommer opptil 300.000 liter.

– Når man skal dyrke mikroalger så tett behøver man mye CO2. Smelteverket avgir mye CO2, NOx-gasser og restvarme som vi utnytter til å dyrke mikroalgene, sier professor Hans Christian Eilertsen ved UiT, og legger til at algebestanden forblir helt uforurenset til tross for at gassene pumpes rett fra smelteverket og inn i algetanken.

Tester virkningen

Ved hjelp av en kontrollert behandling av algene og analyser av fisk som har forsynt seg av én av tre fôrtyper kan forskerne kontrollteste virkningen til mikroalgene. De tre fôrtypene inneholder algeolje, fiskeolje og planteolje. Mens alge- og fiskeoljer er rike på omega3, inneholder planteoljen nesten bare omega 6 som ikke gir den samme beskyttende effekten.

– Forsøkene vil dermed kunne gi oss svar på om det er omega 3 i seg selv, enten det er fra fiske- eller algeolje, eller noe eget med algeoljen som gjør at du får stoffer som opererer som et slags «skjold» mot lusen, sier Nofima-forsker Birthe Vang.