Nå skal bruken av "bonusmidler" avgjøres

2019-potten til vedlikehold av kommunale veier og bygninger i Lenvik er kraftig forsterket. Torsdag ser utvalg for miljø og forvaltning hvilke ekstraordinære tiltak midlene skal gå til.

Kårvik skole. Rådmannen foreslår å bruke 800.000 kroner på tak og utvendig kledning til Kårvik skole.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

I budsjettmøtet tidligere i desember bevilget Lenvik kommunestyre 2,5 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold på kommunale bygninger. Dette i tillegg til millionen som fra før var avsatt i rådmannens budsjettforslag. Til vedlikehold av kommunale veier ble det pøst inn fem millioner kroner i tillegg til den ene millionen som lå der fra før.

Torsdag møtes utvalg for miljø og forvaltning (UMF) for å vurdere hvordan midlene skal prioriteres.


Politikerveteran: – Har aldri vært med på lignende veiløft

Seks millioner kroner er satt av til vedlikehold av kommunale veier i Lenvik i 2019.

 

Legges i sekkepost

Når det gjelder veimidlene har rådmannen foreslått at tiltak på grusveier og veier med fast dekke legges i en sekkepost, dette ettersom det må gjøres nærmere vurderinger av hvor tiltakene skal settes inn.

"I tillegg er det foreslått to tiltak på Falkenveien og Stallbakken. Disse har tidligere stått som mulige investeringstiltak.", skriver rådmann Bjørn Fredriksen i sin vurdering av saken.

Slik foreslås de ekstraordinære midlene til vei brukt:

  • Grusing, grøftingog forsterkning grusveier — 1,5 millioner kroner
  • Vedlikehold veier med fastdekke — 1.000.000 kroner
  • Fastdekke Falkenveien — 1.000.000 kroner
  • Utbedring Stallbakken, Silsand — 1.000.000 kroner
  • Ikke disponert — 500.000 kroner

Grunnleggende forhold

Når det gjelder de ekstraordinære midlene til vedlikehold av kommunale bygg vurderer rådmannen at det er to grunnleggende forhold som må søkes oppfylt aller først.

"Det ene er at det ytre skall (tak og vinduer) må være tett slik at følgeskader unngås. Det andre er ivaretakelse av forskriftskrav i forhold til inneklima og brannsikkerhet.", heter det i saksvurderinga.

Slik foreslås de ekstraordinære midlene til kommunale bygg brukt:

  • Kårvik skole, tak og utvending kledning — 800.000 kroner
  • Husøy skole, fremskynde skifte ventilasjonsanlegg — 800.000 kroner
  • Endring belysning i byggene (armaturer utgått) — 200.000 kroner
  • Silsandhallen, hovedtavle ventilasjon, vedlikehold bygning — 600.000 kroner
  • Tiltak brannforebygging (Trollvik skole og Midtromshallen) — 200.000 kroner