Har spektakulære planer for Otto's-tomta

Den lokale næringslivsprofilen planlegger et multifunksjonsbygg for musikk, kultur, hotell, spa og leiligheter i Finnsnes sentrum.

SPEKTAKULÆRT Bygningen som er tegnet i Storgata 2-4 har en front der nedre del er skråkuttet mot sjøen, for å gi bygget inntrykk av fart og retning mot Valen og sjøen i vest. Øvre etasjer avtrappes mot øst, slik at det høyeste punktet er med på å markere den nye plass-dannelsen i vest. De nedre etasjene har glassfasader, med innganger i alle retninger slik at denne etasjen blir åpen og tilgjengelig, med utadvendt kafe og servering.  Foto: NIELSTORP+ arkitekter/illustrasjon

nyheter

Til Folkebladet opplyser Frank Berntzen at bygget han har planer om å sette opp på Otto's-tomta vil koste rundt 200 millioner kroner. Han ser for seg at bygget skal bli et nytt trekkplaster i byen for både turister og innbyggere, og tenkes å skulle skape liv og røre i sentrum – og stimulere næringsliv. Det planlegges et hotell med spa, bar og restaurant, konsert/konferansesal, kontorer og leiligheter på toppen.

Se video i bunnen av artikkelen