Direktoratet omgjorde avslaget for Fjordmax

Fiskeridirektoratet snudde og ga tillatelse til å kjøre videre med 4,5 konsesjoner i prosjektet «FjordMAX». – Et veldig positivt svar for oss, sier prosjektleder Karl Erik Bekkeli i Salaks AS.

fjordmax: Salaks med Karl Erik Bekkeli i spissen ser på svaret fra direktoratet som svært positivt i forhold til å realisere «FjordMAX.   Foto: NSK Ship Design

nyheter

Det er totalt søkt om ni konsesjoner i prosjektet, og halvparten er dermed i boks. Tidligere i høst ga Fiskeridirektoratet avslag, men Salaks påklaget avslaget.

Omgjør vedtaket

Torsdag kom svaret som absolutt fører til optimisme hos prosjektlederen.