Sa nei til to nye områder for lakseoppdrett

Med ti stemmer for og syv stemmer imot vedtok kommunestyret i Tranøy å ta ut de to foreslåtte områdene for oppdrett fra arealplanen.

IKKE OPPDRETTSOMRÅDE Larsvika ved Stongodden, bak til venstre Lemmingvær.  Foto: Silje Grotle Nilssen

nyheter

Stongodden og Lemmingvær utenfor Stonglandet på Senja skal likevel ikke bli områder for lakseoppdrett. Det bestemte kommunestyret i Tranøy tirsdag.

Stor motstand

Etter at forslaget til ny arealplan i Tranøy gikk ut på høring tidligere i år kom det inn 11 uttalelser angående de to lokalitetene som var foreslått til oppdrett. Åtte av disse argumenterte sterkt imot forslaget. Bygdefolket sendte også inn uttalelse og underskriftskampanje mot planene.