Mistanke om ILA-utbrudd i Tranøy

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegg ved Lekangsund i Tranøy.
nyheter

Lokaliteten drives av SalMar Farming AS, avdeling Troms. Det er Mattilsynet som opplyser dette i ei pressemelding mandag.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må ta hensyn slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver tilsynet.

Mistanke

– SalMar Farming AS varslet Mattilsynet 14. desember 2018 om mistanke om ILA på Lekangsund II. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra Patogen AS, heter det videre.

Mattilsynet opplyser at fisk fra lokaliteten Lekangsund II ble flyttet til lokalitet Storvika V i august 2018.

– Det er også mistanke om ILA på lokaliteten Storvika V, basert på positiv PCR-prøve tatt ut 7. november 2018,skriver tilsynet i pressemeldinga.

Smitte

For å forhindre eventuell smittespredning er begge lokalitetene pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

– Dersom mistankene blir bekreftet på Lekangsund II eller Storvika V vil Mattilsynet pålegge tømming av lokalitetene, opplyser Mattilsynet.