Her slipper husstandene å betale denne regninga i 2019

Berg kommune kutter abonnementsavgifta i 2019. For hver enkelt husstand betyr det en avgiftslette på 3.500 kroner.

Avgiftskutt. Samtlige husstander i Berg kommune slipper abonnementsavgifta i 2019.   Foto: Stian Jakobsen

nyheter

– Vi har overskudd på vann i forhold til forbruket vårt, og siden dette er et selvkostområde skal dette tilbake til innbyggerne. Derfor ble kommunestyret enige om å fjerne abonnementsavgifta i 2019, sier ordfører Roar Åge Jakobsen i Berg kommune.

Han omtaler avgiftskuttet, som utgjør 3.500 kroner for hver enkelt husstand, som en liten julegave til innbyggerne.