Disse veiene er foreslått opprustet de neste fire årene

Torsdag skal kommunestyret i Lenvik bestemme hvilke veier i kommunen som skal bli vedlikeholdt og hvilke investeringer som skal gjøres de neste fire årene.

VEDLIKEHOLD: Skolegata på Finnsnes er foreslått å bli opprustet med 200.000 kroner i 2020. 

nyheter

Rådmannen i Lenvik kommune har utarbeidet en oppdatert vedlikeholds- og investeringsplan for kommunale veier og veilys for perioden fra 2019 og fram til 2022. Torsdag skal kommunestyret ta stilling til planen.

I saksfremlegget til kommunestyret peker rådmannen blant annet på at det over tid ikke har vært tatt godt nok høyde for økende utgifter til vintervedlikehold på de kommunale veiene i Lenvik, samt at det er et betydelig behov for vedlikehold på grusveiene.