Slik vil de dele opp den nye kommunen

Den såkalte Senjamodellen skal sikre nærdemokratiet i Senja kommune.

KART Slik ser faggruppa for seg at de 12 nærmiljøutvalgene skal deles opp i nye Senja kommune. Feltene skravert i grått er de områdene de faggruppa er usikker på hvilken tilhørighet de skal ha. 

nyheter

Med bakgrunn i at én av målsetningene for Senja kommune er å styrke lokaldemokratiet, har en egen faggruppe i løpet av 2018 jobbet med en modell for nærdemokratiordning for Senja kommune. Denne ordninga, som har fått navnet Senjamodellen, er nå lagt ut på høring.

– Det er avgjørende å utvikle en god modell som bygger på tillit. Vi må ha folket med oss, skal vi bygge en god kommune, slår prosjektleder Hogne Eidissen fast.