– Uten en ny veterinærvaktordning er det ikke håp for jordbruket i det hele tatt

I dag risikerer bønder i ytre Midt-Troms at dyr går tapt på grunn av manglende veterinærhjelp.

Politisk vilje: Det har ikke vært noen veterinærvakt-ordning i ytre Midt-Troms siden 2010. Martin Ness, Ørjan Kristiansen, Vegar Svendsen og Håkon Ryvoll er imidlertid klar på at ordninga nå må gjeninnføres snarest.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

– Jeg vet om i alle fall to hester som har dødd på grunn av at det ikke rykkes ut som tidligere, sier Håkon Ryvoll, melkebonde på Sør-Senja og leder av Senja bonde- og småbrukarlag.

Sjøl har han mistet kalver i forbindelse med kalving fordi veterinær ikke har kommet tidsnok. Ryvoll legger ingen skyld på veterinærene for ståa, men på det faktum at kommunene i dag ikke gir tilskudd til en veterinærvaktordning på dagtid i ytre Midt-Troms. Uten en slik ordning blir det direkte ulønnsomt for veterinærene å prioritere akutte utrykninger ut til bøndene.