Dataproblemer skapte hodebry for legetjenesten og pasienter:

– Har ikke vært uforsvarlig

Legetjenesten mener å ha fått rettet opp i flere dataproblemer de har vært plaget med denne høsten.

PROBLEMER: Legetjenesten på Finnsnes har fått det meste av utfordringer knyttet til dataproblemene. Mens Senjalegen på avdeling Silsand også har opplevd noe av problemene.   Foto: Maria Holm Simonsen

Et godt alternativ å ta bruke telefon for å få kontakt med sin fastlege

Eva Nordby
nyheter

I flere perioder denne høsten har fastlegetjenesten ved Senjalegen avdeling Silsand og Finnsnes legekontor hatt dataproblemer som har påvirket effektivitet i fastlegetjenesen. Legetjenesten både i avdelingene på Silsand og Finnsnes har hatt flere utfordringer knyttet til nettverket og den elektroniske pasientjournalen. Virksomhetsleder ved DMS helsetjeneste, Evy Nordby, sier til Folkebladet at det ikke er noen grunn til bekymring, men innrømmer utfordringer denne høsten.

– Problemene førte til flere driftsstans, blant annet hadde vi forrige uke elektronisk driftstans av nettsiden «besøklegen» som førte til at elektroniske meldinger fra listepass ikke kom til fastlegekontorene. Mye skal gjøres elektronisk via legen og når vi får problemer eller det går tregt, så påvirker det jobben de gjør. Men det er viktig å påpeke at jeg på ingen måte har fått en tilbakemelding på at dette har påvirket pasientene. Ingenting tyder på at det har vært uforsvarlig drift av tjenesten, sier Nordby.