Båtlast med strøsand som ankom er så finkornig at den er egnet til å skape svevestøv:

– Kan ikke akseptere at denne strøsanda brukes

Statens vegvesen hevder det skal brukes strøsand med fraksjon 2–6 millimeter. Hovedentreprenøren Svevia Norge AS nekter å fortelle hva de har levert til Salangen. Og Folkebladet kan legge fram både bilde og dokumentasjon på at den leverte strøsanda har fraksjon 0–6 millimeter.

Finsand: Strøsanda til høyre kom på båt til Salangsverket mandag, mens sanda til venstre er den Salangen kommune bruker på kommunale veier. Ifølge vegvesenet skulle sanda som kom med båten ha samme størrelse den kommunen bruker.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Utgangspunktet for en sak i Folkebladet 27. november var frykt for økt svevestøvproblematikk på Sjøvegan fordi det ble brukt for finkorna strøsand. Det er stor forskjell på fraksjon 2-6 millimeter og 0-6 millimeter. Sistnevnte inneholder partikler helt ned til støvkorn.

Ikke endret kravene

Tor Ivar Johnsen, seksjonsleder i Statens vegvesen, vegseksjonen Midtre Hålogaland kom da med denne korte kommentaren.