Tiltalt for å ha forårsaket kollisjon - risikerer fengselsstraff

Den kvinnelige sjåføren skal ha forårsaket en kollisjon etter å ha brutt vikeplikten. Nå må hun møte i retten.

Tiltalt: Kvinnen må møte i retten 23. januar til neste år. Foto: Stian André Lund 

nyheter

Kvinnen, som ikke er tilhørende i Midt-Troms, er tiltalt etter straffelovens paragraf 280, «for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse», samt etter vegtrafikklovens bestemmelse om at enhver skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade.

Bakgrunnen er en situasjon som oppstod i august i fjor da kvinnen kjørte på E6 i Salangsdalen i retning Tromsø. Ifølge tiltalebeslutninga var ikke kvinnen oppmerksom på en personbil som kom imot da hun skulle svinge av veien til en rasteplass. Resultatet ble en kollisjon, der føreren av den andre bilen ble påført ankelbrudd som måtte opereres. I tiltalebeslutninga beskrives det at personen har hatt betydelige plager med foten, og at disse synes å være varige.