Savner livssynsåpne lokaler

Margoth Hovda-Lien fra Midt-Troms lokallag av Humanetisk forbund mener det er på tide at man får et livssynsåpent lokale i regionen.

Midlertidig: Inntil man finner et passende livssynsåpent lokale, kan man kanskje bruke de gamle biblioteklokalene i Kulturhuset, mener Margoth Hovda-Lien.   Foto: Birger Caspersen

nyheter

– Vi har hatt en rekke møter med kommunene i Midt-Troms hvor vi har etterlyst livssynsåpne lokaler som for eksempel kan brukes til en begravelse for humanetikere og andre som ikke er medlemmer av kirka.

I Soria Moria erklæringen fra regjeringen i 2005 og 2009 sa regjeringen at de regjeringen ville bidra til flere livssynsnøytrale seremonilokaler og sa at de ville legge fram en sak om tros- og livssynspolitikk i dialog med tros- og livssynssamfunnene med sikte på å skape en samlet politikk på området. Det er et offentlig ansvar at kommunenes innbyggere får en verdig avslutning på livet og i gravferdsloven heter det at «Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.»