Kommunetopper brøt loven da rorbuer ble satt opp, søkte dispensasjon etterpå

Dyrøy kommune følger anmodningen fra Statens vegvesen og forhåndsvarsler en ulovlighetsoppfølging av oppføring rorbuanlegg på Finnlandsneset i Dyrøy.

For nært veien: Både Statens vegvesen og Dyrøy kommune mener rorbuene på Finnlandsneset ligger flere meter for nært fylkesveien. I tillegg er moloen blitt større enn omsøkt.  Foto: Morten Dokka

nyheter

Som kjent eies Finnlandsnes Eiendom AS av kommunetoppene, tidligere ordfører Rolf Espenes (Ap), nåværende ordfører Marit Alvig Espenes (Ap) og hennes ektemann, Frp-politiker og medlem i kontrollutvalget, Tom Erik Forså.

Flyttet flere meter

Dyrøy kommune sendte forhåndsvarslet 29. november. Saken gjelder endret plassering av rorbuanlegg og økt utstrekning og omfang for molo. Anlegget var omsøkt og godkjent med plassering på linje i en avstand på 15 meter fra midten av fylkesveien. Men måling på orthofoto viser at anlegget er vridd og på det minste ligger kun 10,5 meter fra midtlinja på veien. I ettertid er det søkt dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense. Men dette er overhodet ikke Statens vegvesen med på, ikke minst siden det er planlagt gang og sykkelsti forbi rorbuene.