Har oppgradert tunnelen – åpnes med markering fredag

Fredag åpnes Sifjordtunnelen på Senja, og det hele markeres av fylkesråd Ivar B. Prestbakmo.

MARKERING: Fredag formiddag blir det en markering ettersom oppgraderingsarbeidet i Sifjordtunnelen er ferdigstilt.  

nyheter

Tunnelen ble første gang åpnet i 1993, og ble oppført for å erstatte en rasfarlig strekning. Nå har det pågått et arbeid for å oppgradere sikkerheten i tunnelen. Fredag formiddag skal det markeres at arbeidet er gjennomført ved tunnelåpningen på Sifjord-sida.

– Det sikkerhetsmessige oppgraderingsarbeidet i tunnelen har pågått siden 22. januar i år, noe som har ført til redusert framkommelighet for trafikantene, påpekes det i en pressemelding fra Troms fylkeskommune.

– Sifjorduratunnelen er nå sikkerhetsgodkjent i henhold til EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv. Det innebærer at tunnelen har fått installert nødtelefoner med direkte kontakt til Vegtrafikksentralen, ny belysning, sykkelvarsling, rømningslys, overvåking av tunnelluften, rødt stoppblinksignal og nødstrømsanlegg, sier Geir Østvik, prosjektleder for oppgraderingsarbeidet, i pressemeldinga.

– Sistnevnte sikrer at utstyret virker i én time ved strømutfall. I tillegg er det ført opp to tekniske bygg på hver side av tunnelen. I disse byggene er det traforom for høyspent, lavspentrom, nødstrømrom og batterirom, fortsetter Østvik.

Det er fylkeskommunen som har bevilget penger til oppgraderingen av den 1.670 meter lange tunnelen. Kostnadsoverslaget var på 43,7 millioner kroner, men arbeidet har blitt gjennomført med en besparelse på omlag ti millioner kroner, påpeker fylkeskommunen.

– Troms fylkeskommune og Statens vegvesen region nord ønsker å takke trafikantene som har vist tålmodighet i anleggsperioden, påpekes det i pressemeldingen.