Fredag tennes Finnsnes sine første trafikklys

Fredag settes de første trafikklysene på Finnsnes i drift.

MARKERING: Trafikklyset, som har en kostnad på 800.000 kroner, tas i bruk fredag.  Foto: Statens vegvesen

nyheter

Tidlig fredag ettermiddag skal det markeres på Finnsnes at de første trafikklysene tas i bruk. Ved oppstart av trafikklysene vil både fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo, Statens vegvesen og Politiet være tilstede for å fokusere på trafikksikkerhet for myke og harde trafikanter, melder Troms fylkeskommune i en pressemelding.


Grønt lys for overgang utenfor Amfi-senteret

– Jeg priser meg lykkelig at det ikke har skjedd noen alvorlige ulykker på disse årene, sier senterleder Stig Bergheim. Nå blir det lysregulering ved senteret.

Kombinasjonen av mange fotgjengere, biltrafikk og mye tungtransport gjennom sentrum har utgjort en høy ulykkesrisiko. Trafikklysene er et trafikksikkerhetstiltak, påpekes det.

Og der er Finnsnes endelig blitt en «ordentlig» by

Finnsnes måtte bli "myndig" som by før det første trafikklyset kom på plass.

– Trafikklys midt i Finnsnes sentrum har lenge vært et ønske fra innbyggere, bussjåfører og lokalpolitikere. Både vegvesenet og andre har observert farlige situasjoner, spesielt forbundet med blindsoner og tyngre kjøretøy. Vi forventer at trafikklysene vil bidra til økt sikkerhet og mer flyt i trafikken gjennom Finnsnes sentrum, sier Gunn Bodil Strømseng, prosjektleder, Statens vegvesen.

Derfor blinker de nye trafikklysene gult

Statens Vegvesen tester trafikklysene på Finnsnes.

Det er Troms fylkeskommune som har bevilget penger til dette prosjektet. Trafikklysene har en kostnad på 800.000 kr.

Folkebladet-TV vil være til stede og sende direkte fra seansen i sentrum.