Oppdrettssøknaden i Ytre Øyfjord

Tar tid før avgjørelsen er klar

Avgjørelsen på Norway Royal Salmons oppdrettssøknad i Ytre Øyfjord kommer ikke til å foreligge før godt ut på nyåret.

OPPDRETTSSØKNAD: Norway Royal Salmon har søkt om å få etablere seg i Ytre Øyfjord med en oppdrettskonsesjon.  Foto: Norway Royal Salmon

nyheter

Fra Troms fylkeskommune mottar en ordinær akvakultursøknad og til denne sluttbehandles angir tidsfristforskriften et tidsløp på inntil 22 uker. Her er det satt av to uker til mottak av kvalitetssikring av søknaden, fire uker til kunngjøring og offentlig utlegging, åtte uker til kommunal behandling, fire uker til statlig behandling og fire uker til selve sluttbehandlinga. Når det gjelder søknaden fra Norway Royal Salmon (NRS) om å få etablere en oppdrettslokalitet i Ytre Øyfjord er den kommet dit i prosessen at den kommunale biten med offentlig høring og kommunal uttalelse nettopp er unnagjort. Det vil si at det i utgangspunktet — i henhold til tidsskriftfirskriften — skulle gjenstå omlag åtte uker til «avgjørelsens time».


Ønsker ikke oppdrett utenfor Husøy

Et flertall i Lenvik kommunestyre ønsker lokaliteten Ytre Øyfjorden fjernet som akvakulturområde Når kystsoneplanen på ny skal tas opp i 2019.

Slik blir det sannsynligvis ikke, opplyser fylkesråd for næring, Sigrid Ina Simonsen, til Folkebladet.

– Her er det snakk om en utviklingskonsesjon, og da har vi varslet søker om at det vil ta litt lenger tid enn ordinær saksbehandling, sier fylkesråden.