Næringsprisen 2018 til innovativ bedrift

Troms fylkeskommunes næringspris for 2018 pålydende 200.000 kroner, er tildelt Grovfjordmiljøet ved Grovfjord Mekaniske Verksted.

OPPDRETTSBÅTER Grovfjord Mek. verksted er blant annet en stor leverandølr av oppdrettsbåter til aktørene i Midt-Troms regionen. Her «Kvittind» som ble bygget for Salmar.  Foto: Pressefoto

FIKK PRIS Daglig leder Bård Meek-Hansen kunne på vegne av Grovfjord Mek. Verksted og Grovfjord-miljøet motta næringsprisen. 

nyheter

Prisen ble overlevert til daglig leder Bård Meek-Hansen på Tromskonferansen i Tromsø, av fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Næringsprisen er Troms fylkeskommunes pris til aktører i næringslivet som har utmerket seg i året som har gått og som har tatt et større samfunnsansvar på viktige områder for næringsutviklingen i fylket og regionen.

Grovfjord Mek. Verksted har utviklet verdens første batterielektriske oppdrettsbåt. En båt av denne typen på alle aktive lokaliteter i Norge har et potensiale for å kunne redusere årlige utslipp av CO2 med omlag 50.000 tonn.