Nå får disse tunnelene seg en «ansiktsløftning»

Nå kan de som skal til og fra Husøy se frem til bedre tunneler.

ARBEID: – Her i inngangen til Fjellsendtunnelen skal det boltes og renskes samt påføres sprøytebetong, sier byggeleder Geir Larsen i Statens vegvesen til Folkebladet.  

nyheter

Fredag 7. desember starter nemlig arbeidet i «Riven» og «Fjellsenden»-tunnelene på fylkesveg 277.

«Ansiktsløftning»

– Begge tunnelene skal få seg en «ansiktsløftning», som innebærer fjellrensk, sikring av tak og vegger i tunnelene med bolter samt sprøytebetong og montering av noe PE-skum, opplyser byggeleder i Statens vegvesen, Geir Larsen, til Folkebladet.

PE-skummets jobb er å hindre vann i å trenge inn i tunnelen.

Det er BMO tunnelsikring som skal stå for jobben, akkurat som de har gjort både i Ørnfjord- og i Fjordgård-tunnelen på Senja denne høsten.

– Kontrakten kommer på bakgrunn av «Tunnelvedlikehold Troms 2018-2019» som styres av Statens vegvesen på oppdrag for Troms fylkeskommune, påpeker Larsen.

Tidvis stengt

Men jobben som skal gjøres i tunnelene, gjør at de tidvis kommer til å være stengt for gjennomfart.

– Arbeidet vil pågå om natten mellom klokken 19.00-06.00. Det blir gjennomslepp av trafikk mellom klokken 19.00-23.00 før tunnelene blir stengt. Det blir også gjennomslipp ved behov, opplyser byggeleder Larsen.

Grunnet til at det blir nattarbeid i tunnelene er for å ivareta trafikken til å fra Husøy – altså gjøre det lettere for trafikantene, påpeker han.

– Det blir satt opp bommer med stengt tunnel samt skilt som viser åpningstidene, fortsetter han, og legger til at dersom noen har spørsmål kan de ta kontakt med Vegtrafikksentralen.

Larsen er klar på at de tar hensyn når de planlegger når og hvordan tunnelen skal stenges.

– Det blir tatt hensyn til rutegående busser med mer. Blålys-etater under utrykning slipper selvsagt fram, understreker byggelederen.

Arbeidet er planlagt å pågå frem til påsken 2019, som neste år er i april.