Kvinne må i fengsel for grovt bedrageri

En kvinne er i Senja tingrett dømt til 30 dagers fengsel for grovt trygdebedrageri på 142.853 kroner, og for å ha oppgitt uriktige opplysninger og falsk forklaring til NAV.

DØMT: En kvinne er i Senja tingrett dømt for grovt trygdebedrageri av NAV.   Foto: Stian André Lund

nyheter

I over ett år, fra 1. juli 2015 og fram til 31. juli 2016, har kvinnen i 50-årene oppgitt uriktige opplysninger til NAV ved innsendelse av meldekortene. Kvinnen oppga at hun hadde arbeidet tilsammen 170 timer, mens hun i realiteten hadde arbeidet 1.190 timer. Dette førte til at kvinnen urettmessig fikk utbetalt tilsammen 142.853 kroner i arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Erkjente seg skyldig

Kvinnen møtte ikke til rettssaken i Senja tingrett, men ble ringt opp og avga en delvis forlaring for retten hvor hun erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen.