– Vi har ikke en endelig avklaring på alderen

Politiet bekreftet mandag at de var ferdig med etterforskningen av Sjøvegan-drapet og at saken er oversendt statsadvokaten.

Ferdig etterforsket: Politiadvokat, Kirsti Jullum Jensen, og lensmann Andreas Nilsen bekreftet mandag at de var ferdig etterforsket og saken er oversendt statsadvokaten.   Foto: Jørn Normann Pedersen/Nordlys/ NTB Scanpix

nyheter

Men fortsatt gjenstår det å avklare den siktedes alder. Det kan ha en stor innvirkning på strafferammen i en eventuell tiltale. I en pressemelding mandag skrev politiadvokat Kirsti Jullum Jensen at etterforskningen og den påtalemessige behandlingen hos Troms politidistrikt er ferdig.

Oversendt statsadvokaten

Og at saken er oversendt Troms og Finnmark statsadvokatembeter for en påtalemessig avgjørelse.