Åpnet miljøstasjonen:

Kjærkomne oppgaver i Dyrøy

Astafjord Vekst AS har fått avtale med Senja Avfall for å drifte miljøstasjonen i Brøstadbotn.

Fått mer jobb: Avdelingsleder Ove Andre Johnsen er godt fornøyd med å få en avtale med Senja Avfall. – Det er kjærkomne oppgaver fordi avdelingen i Dyrøy har for lite oppdrag, sier han.  Foto: Morten Dokka

nyheter

Miljøstasjonen blir holdt åpen for publikum annenhver tirsdag på ettermiddagen. I dag er den andre åpningsdagen.

Kjærkomne oppgaver

– Ja, vi har fått en avtale med Senja Avfall. Fra oss engasjeres to-tre deltakere ved stasjonen. Dette er en stasjon folk kan komme og levere grovavfall. Oppgavene til våre folk blir da å veilede og hjelpe folk slik at avfallet havner der det skal være. De skal være på anlegget og passe på at alt går greit. Og de skal åpne og stenge, sier avdelingsleder Ove Andre Johnsen.