Etterlyser svar på reguleringsplan:

Ventet i 14 år på kommunen

Ifølge Demas AS har det snart gått 14 år siden de ba om avklaringer om regulering av tomtearealer rundt bedriften. Nå ønsker de svar på hva som skjer.

TAR GREP Både ordfører Marit Alvig Espenes (Ap) og rådmann Tore Uthaug fikk spørsmålet fra Demas AS. Uthaug sier til Folkebladet at reguleringsplanen skal være på plass første halvår 2019. 

nyheter

Det er Rakel Jensen, business controller i bedriften som har sendt et brev til Dyrøy kommune, til rådmann og ordføreren.

Henvendt seg i snart 14 år

– Demas har helt siden 2005 forsøkt å få en avklaring på regulering av tomtearealene som grenser ned til Stalheim ungdomshus. Vi kan imidlertid ikke se å ha mottatt tilbakemeldinger fra dere på om det er noen fremgang i denne saken, skriver Jensen.