Trekker seg fra Senja Frps liste grunnet oppdrettsvedtak

Werner Enoksen reagerer på oppdrettsvedtak fattet i Lenvik kommunestyre.

Helteit: Werner Enoksen omtaler oppdrettsvedtaket som et bredt flertall i Lenvik kommunestyre som helteit. Innfelt: Faksimile av Folkebladets oppslag 24. november.  Foto: Carina Hansen

Dette orker jeg ikke å være med på.

Werner Enoksen
nyheter

I forrige uke vedtok Lenvik kommunestyre en uttalelse i forbindelse med Norway Royal Salmon (NRS) sin søknad om å få etablere oppdrett i Ytre Øyfjord. I uttalelsen fremmes det at lokaliteten er i samsvar med den vedtatte kystsoneplanen i Lenvik, men samtidig poengteres det at lokaliteten sannsynligvis vil bli fjernet som akvakulturområde når planverket skal rulleres. Dette med bakgrunn i innsigelser fra fiskeriorganisasjoner.


Ønsker ikke oppdrett utenfor Husøy

Et flertall i Lenvik kommunestyre ønsker lokaliteten Ytre Øyfjorden fjernet som akvakulturområde Når kystsoneplanen på ny skal tas opp i 2019.

Vedtaket, som et bredt flertall inkludert Lenvik Frp stod bak, imponererer ikke Werner Enoksen.

– Her går dem imot sitt eget vedtak. I kystsoneplanen, som ble vedtatt for tre år siden, er det sagt at man kan få drive med oppdrett i Ytre Øyfjord, men så når noen kommer med en søknad sier man det motsatte, sier Enoksen.