2.157 lam meldt tapt til rovvilt

Så langt i 2018 er det søkt rovvilterstatning for 474 sau og 2.157 lam i Troms.

Tap på beite: Sauebøndene mener freda rovvilt har drept 474 sauer og 2157 lam i Troms.   Foto: Bjørnar Hansen

nyheter

Andreas Vikan Røsæg, rådgiver i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms opplyser til Folkebladet at han ikke har oversikt over tapstallene til de som ikke har søkt rovvilterstatning.


Bardu-sau får være i utmarka — enn så lenge

På grunn av bjørnetrusselen vurderte Mattilsynet en akutt nedsanking av sau i deler av Bardu. Nå legges tiltaket på is.

– Vi har fått inn 93 søknader om rovvilterstatning for sau i 2018. Disse hadde ved beiteslipp besetninger som til sammen besto av 13.176 sau og 23.155 lam. De har oppgitt et samlet tap på 577 sau og 2.531 lam. De har søkt erstatning for 474 sau og 2.157 lam, skriver han.

– Måtte avlive sauer som var hardt skadet

Anders Strand er leder i Bardu sauesankelag, et lag hvis sauer har vært kraftig angrepet av en slagbjørn.

Han opplyser også at de siste årene har det blitt sluppet cirka 120.000 sau og lam på utmarksbeite i Troms.