Ønsker ikke oppdrett utenfor Husøy

Et flertall i Lenvik kommunestyre ønsker lokaliteten Ytre Øyfjorden fjernet som akvakulturområde Når kystsoneplanen på ny skal tas opp i 2019.
nyheter

I forkant av kommunestyret i Lenvik som ble gjennomført torsdag, har kommunen mottatt en henvendelse fra Troms fylkeskommune om å gi uttalelse til søknad om klarering av lokalitet Ytre Øyfjord i Lenvik kommune.


– Vi skal bruke så lite areal at det bør være mer enn nok rom for både oss og fiskerne i Øyfjorden

Norway Royal Salmon avviser at fiskerne vil bli fortrengt av deres planlagte oppdrettssatsing i Ytre Øyfjord.


I utgangspunktet legger den vedtatte kystsoneplanen for Lenvik kommune til rette for oppdrett for dette området og torsdag behandlet kommunestyret i Lenvik hvilken uttalelse de skulle oversende fylkeskommunen.

Slik var Norway Royal Salmon sitt oppdrettsanlegg tenkt plassert i Ytre Øyfjord. Bildeillustrasjon: Norway Royal Salmon 

I kommunestyremøtet sa Høyrepolitiker og reder fra Husøy, Rolf Bjørnar Tøllefsen fra talerstolen at han fryktet for både næring og økologi, skulle Lenvik gi et positivt svar til fylkeskommunen i sitt vedtak, forteller NRK Troms.


– Kan ikke rette opp en feil ved å gjøre en ny feil

Når det gjelder søknaden om oppdrett i Ytre Øyfjord mener Rolf Bjørnar Tøllefsen (H) det bare er en ting å gjøre.


I forbindelse med at søknaden har vært lagt ut på høring, har det kommet inn tre uttalelser som ikke ønsker at det skal bli etablert oppdrett i Ytre Øyfjorden.


Lakseetablering får fiskerne til å se rødt

– Det vil være et stort kukstykkje

Norway Royal Salmon ASA har søkt om klarering av lokalitet for Ytre Øyfjord i Lenvik for 5.990 tonn fisk. Det får fiskerne til å se rødt.


Et flertall i Lenvik kommunestyre ønsket at disse uttalelsene skal tas med i vurderingen, og vedtok dette i deres innstilling torsdag ettermiddag.

Det er Fylkeskommunen som til slutt skal gi svar til Royal Norwegian Salmon om de får lov til å drive oppdrett i området eller ikke.