Er helt sikker på at pengene til gang- og sykkelveien nå er i boks

Fylkesrådet setter av 8,8 millioner i 2019 og 54,1 millioner i 2020 til gang- og sykkelveiutbygging på Silsand.

Etterlengtet. Gang- og sykkelvei fra Best-stasjonen til Islandsbotn har vært etterlengtet i mange år.   Foto: Kristian Rothli

nyheter

– Det er gledelig at det har kommet så langt, sier fylkespolitiker Arne Bergland (Ap) når han snakker om gang- og sykkelveiprosjektet for strekninga fra Best-stasjonen på Silsand til Islandsbotn.

For i sitt budsjettforslag for 2019 og de tre påfølgende årene har fylkesrådet satt av 8,8 millioner kroner i 2019 og 54,1 millioner kroner i 2020 til prosjektet.